Smartergy i samarbete med internationell EV-laddoperatör

Smartergy i samarbete med internationell EV-laddoperatör

Smartergy utvecklar AI-algoritmer för prediktering av elbilsladdbeteende, vilket underlättar för laddoperatörer att erbjuda rätt effekt(kW) i sina stationer. Sedan Januari 2023 har Smartergy slutit samarbetsavtal med Mer Sweden AB, en laddoperatör med 3000 publika...