Smartergy i samarbete med internationell EV-laddoperatör

Smartergy i samarbete med internationell EV-laddoperatör

Smartergy utvecklar AI-algoritmer för prediktering av elbilsladdbeteende, vilket underlättar för laddoperatörer att erbjuda rätt effekt(kW) i sina stationer. Sedan Januari 2023 har Smartergy slutit samarbetsavtal med Mer Sweden AB, en laddoperatör med 3000 publika...
SMARTERGY engagerade i Almedalen

SMARTERGY engagerade i Almedalen

Smartergy’s presentation under Almedalsveckan väckte känslor, engagemang och förtroende med både lokala energiföretag på Gotland, likväl som kontakter med framgångsrika företag och myndigheter, såsom Einride AB och Robert Andrén, GD Energimyndigheten vilka vi...
SMARTERGY DELTAR I WORKSHOP FÖR H22 CITY EXPO I HELSINGBORG

SMARTERGY DELTAR I WORKSHOP FÖR H22 CITY EXPO I HELSINGBORG

Smartergy var inbjudna att delta i Workshop om effektbalans i H22 City Expo Tisdag den 15 Juni i Helsingborg, med AI Sweden, Helsingborgs stad och drivna entreprenörsbolag inom AI och Energi. Intresset kring use case inom AI och blandenergilager är stort och har många...