Elnätsbolag & Elhandelsbolag

SMARTERGYS KONCEPT
A-CAP (ASSURED CAPACITY)

A-Cap (Assured Capacity) tryggar er elförsörjning med överenskommen kapacitet till minsta energilagerstorlek, minskar och jämnar ut effekttoppar och levererar effekt till stödtjänster till Svenska Kraftnät, SVK. Hur? Jo, genom att analysera er energianvändning och skräddarsy ett blandenergilager¹ som styrs med hjälp av AI-prediktering. Ert energilager kan delas med närliggande verksamheter och fastigheter. Ni kommer ingå i ett system av ett antal blandenergilager, vilket gör det möjligt för er att sälja stödtjänster till Svenska kraftnät, som ger er verksamhet ett väsentligt kapitaltillskott.

De avancerade AI-algoritmerna som predikterar och fördelar A-Cap’s funktioner styrs genom vårt verktyg DEEP. DEEP används även för att analysera, optimera och styra fastigheters energikonsumtion med hjälp av AI.

¹Skräddarsytt blandenergilager: kombination av energilager med höga och låga C-tal såsom batterier, superkondensatorer, svänghjul, vätgaslager.

smartergys A-CAP (assured capacity) förlänger elnätets livslängd

A-Cap ger Sverige och Europa investeringsvänlig behovsanpassad kapacitet som förlänger livslängden på överbelastade elnät.

Våra experter analyserar er energianvändning snabbt och enkelt innan installation.
För att underlätta er start bistår de även som projekteringsstöd vid behov.

  • ger er och era kunder trygg elleverans, översikt och kontroll
  • genom analys av ert energianvändningsmönster beräknar vi lämplig storlek av batteri
  • genom AI-prediktering minskar vi ytterligare batteriets storlek med 50% jämfört med utan AI-prediktering.
  • vi kan därför garantera att ni får ert behov tillgodosett utan att betala för överdimensionerade batterilager.

Utöver ovanstående sänker vi era investeringskostnader genom PaaS-tjänster (Power as a Service) och LEGO-principen (adderar batterienheter efter hand behovet växer, när ni har tjänat in kostnaden)

  • Genom LEGO-principen behöver ni inte köpa större energilager än ni behöver.
  • PaaS  ger er besparingar (peakshaving och köpa el till lägsta dygnspris)
  • och inkomster (stödtjänster)
  • PaaS och LEGO-principen sänker payoff tiden för energilagret markant
  • Vi tryggar ny ledningsdragning genom att vi låter nyetablerad industri få en trygg inkörningsperiod,  och säkra infrastruktur som boende, rekrytering, butiker och elnätsdragning genom energilager innan ledningen dras. Ni skjuter fram och delar upp och underlättar investeringsbehov med hjälp av LEGO-principen och säkrar därmed användning av ny ledningsdragning. Undviker ”stranded assets”.

Vi ger input till elnätbolagens nätutvecklingsplaner genom machine learning som predikterar framtida behov.

Elnätsbolag & Elhandelsbolag

Optimera elnätskapaciteten i ert distributionsområde

Vi hjälper er i enlighet med det senaste elmarknadsdirektivet för elnät (fd ”Vinterpaketet”), att optimera, kontrollera och utöka ert elnäts kapacitet och därigenom kunna ge era abonnenter tryggare elleverans, och dessutom till en lägre kostnad. Processindustrier kan växa, elbilsladdstationsomsättningar kan öka markant, bostadsrättsfastigheter kan betydligt sänka sina elkostnader. Eller bara prediktera kommande behov på ert distributionsområde genom avancerad AI och en Nätutvecklingsplan.

Smartergy erbjuder tjänster som gör det möjligt att utöka era abonnenters tillgång till högre elkapacitet, få kontroll över sina energitillgångar, energioptimera sin verskamhet och dra nytta av möjligheterna med att erbjuda stödtjänster till Svenska Kraftnät, SVK.

Vi erbjuder projekteringsstöd, rådgivning, nätutvecklingsplaner och tekniska lösningar för att digitalisera och energieffektivisera lokala energibolag och dess kunder såsom laddstationsoperatörer, processindustri och kommersiella fastigheter, tillräckligt stora bostadsrätts- och samfällighetsföreningar.

 

Vill du veta mer?

info@smartergy.se