Smartergy Logo

Laddstationsoperatör

Hem
Laddstationsoperatör

Laddstationsoperatör

VINSTER FÖR LADDSTATIONSOPERATÖR

Smartergys koncept ökar laddstationens kapacitet, även på platser med överbelastat (svagt) elnät.

Halva energilagerstorleken för samma jobb.
Med hjälp av AI-prediktering kan vi halvera ditt energilager och ändå utföra samma jobb.

Smartergy genomför ett pilotprojekt med minutmätning tillsammans med en internationell laddoperatör.
Genom ökad mätning kan ladddstationsoperatörer (CPO):

Ladda fler fordon samtidigt (möter fordonets laddkurva).

Öka antalet sålda kWh på högeffektsladdning.

SMARTERGY COMMUNITY

Delta i Smartergy community och få reda på hur andra gjort och vilka fördelar det fått med sig.
Vi börjar med åkerier, taxibolag, politiker och fastighetsägare. Det sker i samarbete med Business Region Göteborg och finansieras av EU.
Vi adderar sen fler verksamheter som behöver effektiv laddinfrastruktur till sig och sina leverantörer.

Vill ni delta i Communityn?

Kostnadseffektiv

AI-prediktering som minskar batteristorleken med 50% jämfört med utan AI-prediktering.

Hållbart

Dubblering av batteriets livslängd med energilagringsteknik och prediktering.

Dynamisk styrning

Genom vår dynamiska styrning kan energilagret användas både till egen verksamhet och till flex- och stödtjänster, SAMTIDIGT!

Säkerhet

Genom cyber security undviker vi intrång från tredje part och främmande makt.