Laddstationsoperatörer

smartergys koncept
A-CAP (assured capacity)

Smartergykonceptet A-Cap (Assured Capacity) tryggar er elförsörjning med överenskommen kapacitet till minsta energilagerstorlek, minskar och jämnar ut effekttoppar och levererar effekt till stödtjänster till Svenska Kraftnät, SVK. Hur? Jo, genom att analysera er energianvändning och skräddarsy ett blandenergilager¹ som styrs med hjälp av AI-prediktering. Ert energilager kan delas med närliggande verksamheter och fastigheter. Ni kommer ingå i ett system av ett antal blandenergilager, vilket gör det möjligt för er att sälja stödtjänster till Svenska kraftnät, som ger er verksamhet ett väsentligt kapitaltillskott.

De avancerade AI-algoritmerna som predikterar och fördelar A-Cap’s funktioner styrs genom vårt verktyg DEEP. DEEP används även för att analysera, optimera och styra fastigheters energikonsumtion med hjälp av AI.

hur mångdubblar vi laddstationers omsättning?

I ett av de forskningsprojekt Smartergy lett för Energimyndigheten i Sverige, ”Elnätsbalansering för att klara växande elfordonsflotta”, genomfördes analys av laddstationer över hela riket där vi använde oss av ladd-data från ett internationellt laddstationsföretags (CPO), med 3000 laddpunkter i 5 länder. Forskningen gav:

 • genom AI-prediktering halverar vi batterilagerstorleken för att minska effekttoppar,
 • Smartergys koncept A-Cap (Assured Capacity) accelererar CPO’s utrullningstakt av nya laddstationer på ”vita fläckar” med svagt elnät.
 • A-Cap mångdubblar uteffekten från laddstationer, ökar därmed omsättning av sålda kWh, och matchar AFIR (Alternative Fuels Infrastructure Regulation).

Trygg och enkel start – våra experter guidar och förklarar

Våra experter analyserar er energianvändning snabbt och enkelt innan installation.
För att underlätta er start bistår de er som stöd under projekteringsfasen.

 • ger er och era kunder trygg elleverans, översikt och kontroll
 • genom analys av ert energianvändningsmönster beräknar vi lämplig storlek av batteri
 • genom AI-prediktering minskar vi ytterligare batteriets storlek med 50% jämfört med utan AI-prediktering.
 • vi kan därför garantera att ni får ert behov tillgodosett utan att betala för överdimensionerade batterilager.

 

Kort payoff tid

Utöver ovanstående sänker vi era investeringskostnader genom PaaS-tjänster (Power as a Service) och LEGO-principen (adderar moduler efter hand ni har tjänat in kostnaden och behovet växer). A-Caps LEGO-princip ger rätt kapacitet, även i områden med svagt elnät, utan långa tillståndsprocesser, till överkomligt pris och kort payoff tid.

 • Genom LEGO-principen behöver ni inte köpa större energilager än ni behöver.
 • PaaS  ger er besparingar (peakshaving och köpa el till lägsta dygnspris)
 • och inkomster (stödtjänster)
 • PaaS och LEGO-principen sänker payoff tiden för energilagret markant

A-Caps LEGO-princip ger rätt kapacitet, även i områden med svagt elnät, utan långa tillståndsprocesser,
till överkomligt pris och kort payoff tid.

Holistiskt perspektiv – stödjer hela elnätssystemet

Smartergys A-Cap (Assured Capacity) förbättrar ur ett holistiskt perspektiv, dvs det skapar inte bara ökad livslängd på elnätet, effekthöjning och produktionsökning för industrier det ger även inkomster att användas till renovering och tillbyggnad av användarnas fastigheter – blandenergilagringen dubblerar  batterilagrets livslängd och minskar dess storlek. (Se bild nedan)

Laddstationsoperatörer

Kapacitetsoptimera era laddstationer samtidigt som ni accelererar utrullningsprocessen.

Vi hjälper laddstationsoperatörer för personbilar, tung trafik, anläggningsmaskiner, båtar, flyg, och logistikcenter att optimera, kontrollera och utöka er kapacitetstillgång så att er omsättning kan öka markant. Eller bara utöka och balansera energitillgångar genom sector coupling², analys av närliggande industriers kapacitetsanvändning, solceller, skräddarsytt blandenergilager¹, undermätning och elfordonsladdning (personbilar, lätta och tunga elfordon) med hjälp av AI och molntjänster.

Smartergy erbjuder tjänster som gör det möjligt att utöka din tillgång till högre elkapacitet, få kontroll över dina energitillgångar, energioptimera din verksamhet och dra nytta av möjligheterna att erbjuda stödtjänster till Svenska Kraftnät, SVK.

Vi erbjuder både rådgivning och tekniska lösningar för att digitalisera och energieffektivisera laddstationsoperatörer, lokala energibolag, processindustri, kommersiella fastigheter eller tillräckligt stora bostadsrätts- och samfällighetsföreningar.

¹Skräddarsytt blandenergilager: kombination av energilager med höga och låga C-tal såsom batterier, superkondensatorer, svänghjul, vätgaslager.
²Sector coupling: dela energiförbrukning med närliggande verksamheter.

Vill du veta mer?

info@smartergy