Smartergy Logo

om oss

Hem
Om oss

smartergy ab

Smartergys tekniska kompetens är bland de 10 främsta inom energilagring i Europa. Vi är trygga att vi utvecklar den främsta plattformen för energilagringssystem med öppet kommunikationsprotokoll. Där samtliga energibärare kan användas.

Niclas

Niclas Jarhäll
VD, Grundare & Delägare

Mutual Benefits Holding AB, Smartergys moderbolag, har sedan 2008 varit verksamt inom självstyrande fordon, elfordon, förnybar energi och klimatsmarta fastighetslösningar. Niclas Jarhäll, grundare, ägare och VD, ledde utvecklingen av det AI-baserade energioptimeringsverktyget DEEP (Digitized Energy Efficiency Portal). Nu, genom avancerad Machine Learning, Federated Learning, kan Smartergy med utvecklat DEEP analysera, prediktera, optimera och styra kundernas effektutnyttjande via energilagringssystemen.

Felix Mannerhagen, delägare och medgrundare, tillika doktorand inom energilagring på Uppsala Universitet startade samarbete hösten 2020. 2021 blev Felix delägare i bolaget. Ansvarar för Smartergys teknikutveckling och testanläggning i Alafors, utanför Göteborg.

Felix Mannerhagen Energilagringsexpert, Delägare

VÅR VISION, MISSION OCH VÄRDERINGAR

vision

Smartergy strävar efter att vara Europas ledande partner inom teknik- och miljödriven affärsutveckling, med fokus på att skapa prisvärd och hög lokal kapacitet i elnätet för alla samhällen inom EU. Detta bidrar till att uppnå FN:s klimatmål, förlänga elnätens livslängd och möta den ökande kapacitetsbristen. Genom att leverera el med hög kapacitet som kan anpassas efter varierande behov, bidrar Smartergy konkret till lägre koldioxidutsläpp och till lägre energikostnader.

Genom högsta nivå av ingenjörskonst och stark marknadstillväxt gör Smartergy det ekonomiskt hållbart för våra kunder att omgående införa robusta, modulära energilagringssystem för stora som små elkonsumenter och elnätsbolag i enlighet med Ellagen, Kap 3.

mission

värderingar

Robusta tekniska lösningar, Klimat & Miljö, Balans i livet, Mångfald och Ett aktivt liv.

VINN-VINN FÖR ALLA – Vi främjar en vinn-vinn-dynamik genom att ge kunder möjlighet att lyckas på en konkurrensutsatt marknad och samtidigt säkerställa vår egen framgång i processen. Genom att engagera våra medarbetare och anpassa deras styrkor med företagets mål skapar vi motivation på alla nivåer – Medarbetare, Företag och Kund.

BALANS I LIVET – Vi prioriterar balans över tre nyckelområden: arbete, socialt liv och hälsa. Genom vårt “Tricycle of Life”-paradigm planerar vi för långsiktiga relationer samtidigt som vi behåller fokus på medarbetarnas karriärutveckling avseende arbete, sociala relationer och hälsa/välbefinnande.

PERSONLIG PÅVERKAN GENOM KOMMUNIKATION OCH TRANSPARENS – Vi underlättar personlig utveckling genom att anpassa uppdrag med individuella mål inom “Tricycle of Life”. Öppen kommunikation främjar förståelse och samförstånd, medan transparens bygger förtroende och uppmuntrar feedback.

PERSONLIGT BEMÖTANDE OCH AFFÄRSMANNASKAP – Vi strävar efter att utmärka oss i kommunikation med andra personer på jobbet, på fikan, på fritiden, på middagar. Bygga förtroende och relationer som skapar ringar på vattnet. Genom att väcka intresse och förtroende från andra skapar vi möjligheter för företagstillväxt och karriärutveckling.

PROAKTIVITET – Proaktivitet innebär att prioritera uppgifter effektivt och vidta omedelbara åtgärder när det är möjligt. Genom att fokusera på de viktigaste aktiviteterna inom arbete, relationer och hälsa/välbefinnande maximerar vi produktivitet och effektivitet.

hållbarhet

Smartergy utvecklar gröna och prisvärda tekniska lösningar för att balansera elnätet och samtidigt ta vara på en omfattande tillväxt av förnybar energiproduktion. Smartergys lösningar är anpassningsbara för att kunna tillgodose den europeiska marknaden samtidigt som de bidrar till FN:s mål för hållbar utveckling, SDG 2030.

Smartergy möter FN:s mål för hållbar utveckling, SDG 2030, inom främst följande områden.

fn