Om oss

Vision

Smartergy ska vara Europas ledande partner inom teknik- och miljödriven affärsutveckling.
Smartergy ska skapa prisvärd och lokalt hög kapacitet i elnätet i alla samhällen inom EU, som både bidrar till att uppfylla FN:s klimatmål, förlänga elnätens livslängd och möta den ökande kapacitetsbristen. På så sätt ska Smartergy stärka varje samhälle inom EU med elleverans med hög kapacitet som kan anpassas till varierande behov över tid, samtidigt som man konkret bidrar till lägre koldioxidutsläpp och ett mer jämställt samhälle.

Mission

Genom högsta nivå av ingenjörskonst och stark marknadstillväxt gör Smartergy det ekonomiskt hållbart för våra kunder att omgående införa smarta, investeringsvänliga och miljöfördelaktiga skalbara energilagringssystem för stora som små elproducenter och elkonsumenter.

Om oss

Smartergys moderbolag Mutual Benefits Engineering, MBE, är verksamt inom självstyrande fordon,  elfordon, förnybar energi och klimatsmarta lösningar för fastigheter sedan 2008. MBEs grundare och VD Niclas Jarhäll ville skapa ett avancerat men lättförståeligt energioptimeringsverktyg, vilket resulterade i det digitala verktyget DEEP, Digitized Energy Efficiency for Properties, som med hjälp av Machine learning (ML) / Reinforcement Learning (RL) analyserar, predikterar, optimerar och styr byggnaders energiförbrukning och effektbehov.

Felix Mannerhagen, tillika doktorand inom energilagring på Uppsala Universitet startade ganska omgående efter vår VD och han hade pratat ihop sig hösten 2020. 2021 blev han delägare i bolaget. Testanläggning är verksam sedan Mars 2023 i Alafors, utanför Göteborg. Första levereras till kunder sker hösten 2023.

Med förstärkta och förenade erfarenheter och kunskaper inom fordon och fastigheter, energilagring och nätbalansering har Smartergy tagit utvecklingen vidare att effektivt kombinera DEEP med blandenergilager vilket lett till konceptet med smarta, AI-styrda, energilagersystem –  A-CAP.

Smartergy kan därmed göra det möjligt att både öka andelen förnybar energi i det synkrona elnätet och förse elnätsägarna och deras konsumenters industri, hushåll och laddningspunkter för elbilar med trygg, tillförlitlig energi och hög elkapacitet. Genom att effektbalansera elnätet på detta sätt bidrar vi till att minska koldioxidutsläppen och till FNs Klimatmål 5, 7, 8, 9, 11  och 13 (Se nedan)

Smartergys A-cap koncept (Assured Capacity) har vuxit fram i Smartergys moderföretag inom fastigheter och AI-styrd HVAC styrning sedan 2017 och Smartergy AB, sedan 2020.

Smartergys tekniska kompetens är bland de 10 främsta inom energilagring i Sverige. Vi är trygga att vi utvecklar den främsta plattformen för energilagringssystem. Där samtliga energibärare kan användas.

VÄRDERINGAR

Hållbara tekniska lösningar, Klimat & Miljö, Balans i livet, Mångfald, Ett aktivt liv.

Våra värderingar resulterar i att vi ska (i följande prioritetsordning):
1. Utveckla tekniska lösningar som stöder samhällets växande efterfrågan på el, FN:s klimatmål, samtidigt som CO2-utsläppen minimeras.
2. Ha kul när vi arbetar tillsammans.
3. Som en följd av ovanstående: Tjäna pengar!

HÅLLBARHET

Smartergy utvecklar gröna och prisvärda tekniska lösningar för att balansera elnätet och samtidigt ta vara på en omfattande tillväxt av förnybar energiproduktion. Smartergys lösningar är anpassningsbara för att kunna tillgodose den europeiska marknaden samtidigt som de bidrar till FN:s mål för hållbar utveckling, SDG 2030.

Smartergy möter FN:s mål för hållbar utveckling, SDG 2030, inom främst följande områden.

SDG 5: Uppnå jämställdhet och stärk alla kvinnor och flickor

SDG 7: Säkerställa tillgång till prisvärd, pålitlig, hållbar och modern energi för alla

SDG 8: Främja fortsatt, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning och anständigt arbete för alla

SDG 9: Bygg en robust infrastruktur, främja inkluderande och hållbar industrialisering och främja innovation

SDG 11: Gör städer och mänskliga bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara

SDG 13: Bekämpa klimatförändringarna.

Vill du veta mer?

info@smartergy.se