Smartergy Logo

Smartergy har blivit utvald av energimyndighetens expertpanel

Hem
Smartergy har blivit utvald av energimyndighetens expertpanel

Smartergy har blivit utvald av energimyndighetens expertpanel

Smartergy har blivit utvalda av Energimyndighetens expertpanel till deras projekt ”Effektbalansering av Gotlands elnät avseende elfordonsladdning, industri och hushåll.”

De områden som anses mest påverkande att komma i mål med är:

  • AI som predikterar elkonsumtion och förnybar energiproduktion och styr blandenergilager för att öka effektkapaciteten omgående
  • Affordability för elnätsbolag och abonnenter
  • Investeringsvänliga distribuerade energilager
  • Anpassningsbara uppåt och nedåt över tid i 0,1 MW steg.
  • Inga tillståndsprocesser för installation av lokalt behövd kapacitet, installation kan ske omgående

Energimyndighetens motivering:

”Projektet kan spridas till fler orter i Sverige och Europa och bidrar samtidigt till att uppnå Sveriges energi- och klimatmål om att ha 50 procent effektivare energianvändning 2030.”

”Genom att stötta Smartergy AB i deras arbete med att utveckla distribuerade AI-styrda energilager, kan Energimyndigheten bidra till lägre kostnader för företagen och en lägre effektbelastning på elnäten på Gotland.

Så mycket som 30-50% mer av den lokalproducerade förnybara energin skulle kunna användas, vilket kan resultera i att man kommer inte behöva bygga ut en ny HVDC, elöverföring med högspänd likström, från fastlandet för att kunna installera den planerade vindkraften på Gotland.”

Projektet finansieras med stöd från Energimyndigheten och från den Europeiska regionala utvecklingsfonden, Gotlands Elnät AB, Mutual Benefits Engineering AB och Qamcom/2550 Engineering.

Kontakta oss gärna på info@smartery.se och

Håll er engagerade i effektfrågor tillsammans med oss,

följ oss på Linkedin