omgående ELNÄTSKAPACITET

Supersmarta energilager ger nytta & affärsmöjlighet i samma paket

– Vi stödjer dig hela vägen, från start till trygg installation och drift.

Senaste nytt

Smartergy i samarbete med internationell EV-laddoperatör

Smartergy utvecklar AI-algoritmer för prediktering av elbilsladdbeteende, vilket underlättar för laddoperatörer att erbjuda rätt effekt(kW) i sina...

Vi bygger om vår hemsida

Vi beklagar att det blir lite ”byggstök” här och där under en kortare period.

SMARTERGY har blivit utvalda av Energimyndighetens expertpanel

Smartergy har blivit utvalda av Energimyndighetens expertpanel till deras projekt ”Effektbalansering av Gotlands elnät avseende elfordonsladdning,...

Dagens utmaningar

• Ökande elkonsumtion
• Effektbegränsningar på nätet
• Ökande intermittent energiproduktion (sol + vind)

supersmarta energilager

• Distribuerade, investeringsvänliga energilager – ESS – i små skalbara moduler
• Blandad energilagningsteknik inom effekt-, energi- och reservlagring möjliggör omgående kapacitetsökning.
• Smartergys AI-verktyg, DEEP, predikterar och styr energilagringssystemen och energioptimerar fastigheter.
• Skapar nytta & affärsmöjlighet – levererar kapacitet lokalt och balanserar elnätet kvasi-simultant – säljer stödtjänster (Demand side response, DSR) till Svenska kraftnät från samma energilager som samtidigt stödjer med ökad kapacitet lokalt.

enkelt förklarat

Sveriges energiförbrukning kommer dubbleras fram till 2045. Förnybar intermittent och volatil energiproduktion spås tredubblas. Konsumtionsmönstrets variation ökar avseende plats, storlek och kapacitet.

Standard på eldrivna personbilar är beslutad till 350 kW. Det motsvarar ett ICA Maxi i effektstorlek. Tunga transporters effektbehov har en faktor 3.

Sveriges eldistributions-system kommer inte klara av denna typ av belastning. Vi behöver därför robusta batterisystem med smart styrning som löser problemen, och bara fungerar i en miljö med ständigt varierande konsumtions- och produktionsmönster.

Att köpa in batterisystem från Kina och installera kan vilket företag som helst göra.

De flesta saknar helt dynamisk styrning och framför allt självuppdaterande system…

VI STÖDJER DIG HELA VÄGEN, FRÅN START TILL TRYGG INSTALLATION OCH DRIFT

Vi mäter din energikonsumtion över tid, analyserar, beräknar och dimensionerar det bästa alternativet till din verksamhet. Halva storleken jämfört med energilagersystem utan AI.

VILKEN KUNDGRUPP TILLHÖR DU?

 

FRAMFÖR MÄTAREN:

EFTER MÄTAREN:

Flera framstående företag har redan startat.

Klicka här och skicka in din intresseanmälan nu!

Vårt mål är att utveckla gröna, prisvärda tekniska lösningar på högsta nivå för att balansera elnätet och samtidigt ta vara på en omfattande tillväxt av förnybar energiproduktion. Smartergys lösningar är anpassningsbara till europeiska marknader och jurisdiktioner samtidigt som de bidrar till FN:s mål för hållbar utveckling, SDG 2030: med fokus på SDG 5 (5b), 7 (7b, 7.1, 7.2, 7.3), 8 (8.4), 9 (9.4), 11 (11.2) samt 13 (13.1).