TRYGG ELLEVERANS GENOM
SMARTA AI-STYRDA ENERGILAGRINGsSYSTEM

Senaste nytt

Smartergy i samarbete med internationell EV-laddoperatör

Smartergy utvecklar AI-algoritmer för prediktering av elbilsladdbeteende, vilket underlättar för laddoperatörer att erbjuda rätt effekt(kW) i sina...

Vi bygger om vår hemsida

Vi beklagar att det blir lite ”byggstök” här och där under en kortare period.

SMARTERGY har blivit utvalda av Energimyndighetens expertpanel

Smartergy har blivit utvalda av Energimyndighetens expertpanel till deras projekt ”Effektbalansering av Gotlands elnät avseende elfordonsladdning,...

Dagens utmaningar

• Ökande varierande elpriser
• Effektbegränsningar på nätet
• Ökande volatil energiproduktion (sol + vind)

Smartergys lösning

• Distribuerade, investeringsvänliga energilager – ESS – i små skalbara moduler
• Blandad energilagningsteknik inom effekt-, energi- och reservlagring möjliggör omgående kapacitetsökning.
• Smartergys AI-verktyg, DEEP, predikterar och styr energilagringssystemen och energioptimerar fastigheter.

enkelt förklarat

Vi utvecklar distribuerade, modulära och skalbara energilagringssystem, ESS, med blandade energilagringstekniker för effekt-, energi- och reservlagring.

Köp och lagra el när den är billig, använd alternativt sälj när den är dyr. Med våra användarvänliga och smarta energilagersystem – ESS – lagrar ni energi samtidigt som ni optimerar er egen verksamhets energianvändning.
Med ESS kan ni minska era egna energikostnader, säkerställa att ni alltid ha tillgång till energi när ni behöver OCH sälja vidare överskottsenergi till ett pris, så mycket högre att ni kan få mer intäkter än kostnader.

titta in! hur just du vill ha det!

Smartergy bidrar  till att öka energieffektiviteten genom att effektbalansera elnätet. Smartergys smarta energilager gör det möjligt att både öka andelen förnybar energi i det synkrona elnätet och förse elnätsägarna och deras konsumenters industri, hushåll och laddningspunkter för lätta och tunga elfordon med tillförlitlig energi, hög kapacitet (effekt) och längre livslängd.

 

VILKEN KUNDGRUPP TILLHÖR DU?

Hållbarhet

Vårt mål är att utveckla gröna, prisvärda tekniska lösningar på högsta nivå för att balansera elnätet och samtidigt ta vara på en omfattande tillväxt av förnybar energiproduktion. Smartergys lösningar är anpassningsbara till europeiska marknader och jurisdiktioner samtidigt som de bidrar till FN:s mål för hållbar utveckling, SDG 2030: med fokus på SDG 5 (5b), 7 (7b, 7.1, 7.2, 7.3), 8 (8.4), 9 (9.4), 11 (11.2) samt 13 (13.1).