Smartergy Logo

smarta energilager

Hem
Smarta energilager

sveriges och europas utmaningar

I dagens komplexa energilandskap ställs vi inför betydande utmaningar som kräver innovativa lösningar och strategier. Dessa utmaningar behöver hanteras för att forma en hållbar och framtidssäker energimiljö.

Grön elproduktion

All el skall produceras fossilfritt.

Elektrifiering

Allt skall gå på el.

Utvecklad eldistrubution

Grön el ska finnas tillgänglig där den behövs, när den behövs.

EU:s nya tillväxtstrategi, den gröna given (EU Green Deal), syftar till att omvandla unionen till en modern, resurseffektiv och konkurrenskraftig ekonomi. Genom att främja grön teknik, hållbar industri och transporter samt minska föroreningarna, strävar man efter att göra EU klimatneutralt senast 2050 (Sverige 2045). Målet är att den gröna omställningen ska vara rättvis och inkluderande för alla.

sveriges mål

netto-noll-utsläpp år 2045

Hur löser smartergy sveriges utmaningar?

Bilden illustrerar Smartergys styrning av energilager, energiflöden och kommunikation för dynamisk styrning genom Smartergys AI-verktyg, DEEP.

Genom en innovativ strategi med holistiskt perspektiv adresserar vi dagens utmaningar som skapar samhällsnytta och affärsmöjligheter genom elnätstabilitet och energilagring.

Med robust teknologi och innovativt tillvägagångssätt tar vi oss tryggt vidare till en dynamisk och effektiv energidistribution.

PLATTFORM FÖR DYNAMISK STYRNING AV ROBUSTA DISTRIBUERADE ENERGILAGRINGSSYSTEM.
Vill du veta mer om vårt koncept?

Kostnadseffektiv

AI-prediktering som minskar batteristorleken med 50% jämfört med utan AI-prediktering.

Hållbart

Dubblering av batteriets livslängd med energilagringsteknik och prediktering.

Dynamisk styrning

Genom vår dynamiska styrning kan energilagret användas både till egen verksamhet och till flex- och stödtjänster, SAMTIDIGT!

Säkerhet

Genom cyber security undviker vi intrång från tredje part och främmande makt.

Hos oss är framtidens teknologi inte bara en vision, den är verklighet.

Välj Smartergy för att inte bara möta, utan överträffa dina förväntningar. 

Vi erbjuder mer än bara lösningar – vi erbjuder en framtid där hållbarhet och innovation går hand i hand för att forma en bättre värld. 

 

Låt oss tillsammans skapa en hållbar energiframtid.

Laddstationsoperatör

Mångdubblar laddstationers omsättning av kWh.

Fastigheter

Skapar inkomster till renovering av fastigheter.

Elnäts- och energibolag

Gör nytta både lokalt och mot det synkrona elnätet.

Processindustri

Öka produktionskapaciteten med 30 %.