Smartergy Logo

SMART STYRNING AV ENERGILAGER

Hem
SMART STYRNING AV ENERGILAGER​

sveriges och europas utmaningar

I dagens komplexa energilandskap ställs vi inför betydande utmaningar som kräver innovativa lösningar och strategier. Dessa utmaningar behöver hanteras för att forma en hållbar och framtidssäker energimiljö.

EU:s nya tillväxtstrategi, den gröna given (EU Green Deal), syftar till att omvandla unionen till en modern, resurseffektiv och konkurrenskraftig ekonomi. Genom att främja grön teknik, hållbar industri och transporter samt minska föroreningarna, strävar man efter att göra EU klimatneutralt senast 2050 (Sverige 2045). Målet är att den gröna omställningen ska vara rättvis och inkluderande för alla.

sveriges mål

netto-noll-utsläpp år 2045

SVERIGES MÅL – NETTO-NOLL-UTSLÄPP ÅR 2045

Det innebär i korthet:

Grön elproduktion

All el skall produceras fossilfritt.

Elektrifiering

”Allt” skall gå på el.​

Utvecklad eldistrubution

Grön el ska finnas tillgänglig där den behövs, när den behövs.

Hur löser smartergy sveriges utmaningar?

Och skapar samtidigt en AFFÄRSMODELL SOM BERÖRDA VERKSAMHETER KAN TJÄNA PENGAR PÅ?

Bilden illustrerar Smartergys styrning av energilager, energiflöden och kommunikation för dynamisk styrning genom Smartergys AI-verktyg, DEEP.

Med ett holistiskt perspektiv adresserar vi dagens utmaningar som är inkluderande för alla,
skapar samhällsnytta och affärsmöjligheter genom elnätstabilitet och energilagring.
 

Med robust teknologi och innovativt tillvägagångssätt hjälper vi samhället till en dynamisk och effektiv effektbalansering / elnätsstabilisering.

PLATTFORM FÖR DYNAMISK STYRNING AV ROBUSTA DISTRIBUERADE ENERGILAGRINGSSYSTEM.
Vill du veta mer om vårt koncept?

Kostnadseffektiv

AI-prediktering som minskar batteristorleken med 50% jämfört med utan AI-prediktering.

Hållbart

Dubblering av batteriets livslängd med energilagringsteknik och prediktering.

Dynamisk styrning

Genom vår dynamiska styrning kan energilagret användas både till egen verksamhet och till flex- och stödtjänster, SAMTIDIGT!

Säkerhet

Genom cyber security undviker vi intrång från tredje part och främmande makt.

HOS OSS ÄR FRAMTIDENS TEKNOLOGI REDAN HÄR.

Välj Smartergy om du vill framtidssäkra dina stödtjänster till SVK och lokal effekthandelsplats.

Smartergy deltar i en pilotgrupp för att utvärdera och påverka kommande stödtjänster.

Vi erbjuder mer än bara pengar till din verksamhet – vi erbjuder en framtid där hållbarhet, innovation, inkludering och affärsmöjligheter går hand i hand för att forma en bättre värld, på riktigt.

Laddstationsoperatör

Mångdubblar laddstationers omsättning av kWh.

Fastigheter

Höjer fastighetsvärdet, ökar inkomster och besparingar till fastighetsägaren.

Elnäts- och energibolag

Gör nytta både lokalt och mot det synkrona elnätet.

Processindustri

Ökar fabrikens produktionskapacitet med 30 %, trots svagt elnät.