Självlärande AI-algoritmer för lägre elkostnad behöver mycket data. Vi behöver därför fler medarbetare inom Business Intelligence och utveckling av AI-algoritmer, främst Reinforcement Learning, PPO, DNN och Federated Learning. Ovan nämnda tjänster använder vi hos våra...