Fastigheter

SMARTERGYS KONCEPT
A-CAP (ASSURED CAPACITY)

A-Cap (Assured Capacity) tryggar er elförsörjning med överenskommen kapacitet (effekt) till minsta energilagerstorlek, minskar och jämnar ut effekttoppar och levererar effekt till stödtjänster till Svenska Kraftnät, SVK. Hur? Jo, genom att analysera er energianvändning och skräddarsy ett blandenergilager¹ som styrs med hjälp av AI-prediktering. Ert energilager kan delas med närliggande verksamheter och fastigheter. Ni kommer ingå i ett system av ett antal blandenergilager, vilket gör det möjligt för er att sälja stödtjänster till Svenska kraftnät, som ger er verksamhet ett väsentligt kapitaltillskott.

De avancerade AI-algoritmerna som predikterar och fördelar A-Cap’s funktioner styrs genom vårt verktyg DEEP. DEEP används även för att analysera, optimera och styra fastigheters energikonsumtion med hjälp av AI.

¹Skräddarsytt blandenergilager: kombination av energilager med höga och låga C-tal såsom batterier, superkondensatorer, svänghjul, vätgaslager.

 

skapar inkomster för renovering av FASTIGHETER

A-Cap skapar inkomster för renovering och tillbyggnad av fastigheten.

  • En av Göteborgs största BRFer planerar använda inkomsterna från PaaS-tjänsterna till övriga investeringar såsom tilläggsisolering, utbyggnad av adderade takvåningar, solceller och elbilsladdning.

A-Cap ger Sverige och Europa investeringsvänlig kapacitet i rätt nivå i överbelastade elnät.

Våra experter analyserar er energianvändning snabbt och enkelt innan installation.
För att underlätta er start bistår de även som projekteringsstöd vid behov.

  • ger er och era kunder trygg elleverans, översikt och kontroll
  • genom analys av ert energianvändningsmönster beräknar vi lämplig storlek av batteri
  • genom AI-prediktering minskar vi ytterligare batteriets storlek med 50% jämfört med utan AI-prediktering.
  • vi kan därför garantera att ni får ert behov tillgodosett utan att betala för överdimensionerade batterilager.

Utöver ovanstående sänker vi era investeringskostnader genom PaaS-tjänster (Power as a Service) och LEGO-principen (adderar batterienheter efter hand behovet växer, när ni har tjänat in kostnaden)

  • Genom LEGO-principen behöver ni inte köpa större energilager än ni behöver.
  • PaaS  ger er besparingar (peakshaving och köpa el till lägsta dygnspris)
  • och inkomster (stödtjänster)
  • PaaS och LEGO-principen sänker payoff tiden för energilagret markant

Fastighetsägare

För att minska kapacitetsbristen på elnätet och öka omställningen till förnybar el måste vi hjälpas åt. Idag håller många fastigheter på att utvecklas till små lokala energisystem, som kan bli nästintill självförsörjande med hjälp av egenproducerad el och energilager. Som fastighetsägare kan du vara med och bidra till en minskad klimatpåverkan genom en mer effektiv och hållbar energianvändning.

Hur vi hjälper er att energioptimera er fastighet

Vi hjälper er att optimera, kontrollera och utöka er kapacitetstillgång så att er bostadsrättsfastighet både kan spara in betydande summor på elkostnaderna och tjäna pengar på att erbjuda balanstjänster till Svenska Kraftnät. Eller bara utöka och balansera fastighetens energitillgångar genom solceller, batterier (skräddarsytt blandenergilager), undermätning och elbilsladdning med hjälp av AI-teknik och molntjänster. Dessa tjänster kombinerat med AI-styrd peak-shaving av fastighetens fjärrvärmeenergi skapar en fast-lane för  de fastighetsägare som vill ta sitt klimatansvar för kommande generation, enligt senaste IPCC rapporten, Mars 2023.

Smartergy erbjuder tjänster som gör det möjligt att utöka din tillgång till högre elkapacitet, få kontroll över dina energitillgångar, energioptimera din verskamhet och dra nytta av möjligheterna med att erbjuda stödtjänster till Svenska Kraftnät. Vi erbjuder både rådgivning och tekniska lösningar för att digitalisera och energieffektivisera laddstationsoperatörer, lokala energibolag, processindustri och kommersiella fastigheter eller tillräckligt stora bostadsrätts- och samfällighetsföreningar.

 

Vill du veta mer?

info@smartergy.se