Smartergy Logo

Fastigheter

Hem
Fastigheter

Fastigheter

VINSTER FÖR FASTIGHETER

Håll koll på hur ditt energilager sparar och tjänar pengar åt dig, när du gör annat.

Smartergys koncept ökar intäkter och besparingar och höjer fastighetsvärdet.

Du tjänar 2-3 ggr så mycket pengar på stödtjänster som energilagret kostar.

Smartergys styrning kan addera besparingar motsvarande 40% av stödtjänsternas värde per år. (En BRF i Mölndal med solcellsanläggning, energilager och ladduttag kunde addera 40% av stödtjänsternas värde per år genom Smartergys besparingstjänster.)

Energilagret återbetalas på 4-5 år.

Med våra tjänster genererar ni intäkter och besparingar som många väljer att återinvestera i sin verksamhet och fastighet.
Vi ökar dessutom er elkapacitet omgående, även vid svagt elnät, som kan möjliggöra fler ladduttag till elfordon.
Installationen ökar fastighetsvärdet och bidrar till att t ex minska avgifter för bostadsrättsägare.

Kostnadseffektiv

AI-prediktering som minskar batteristorleken med 50% jämfört med utan AI-prediktering.

Hållbart

Dubblering av batteriets livslängd med energilagringsteknik och prediktering.

Dynamisk styrning

Genom vår dynamiska styrning kan energilagret användas både till egen verksamhet och till flex- och stödtjänster, SAMTIDIGT!

Säkerhet

Genom cyber security undviker vi intrång från tredje part och främmande makt.

Ledande fastighetsägare har redan startat.

En av Göteborgs största BRFer planerar använda inkomsterna från batteristyrningen till övriga investeringar såsom tilläggsisolering, utbyggnad av adderade takvåningar, solceller och elbilsladdning.

– För att minska kapacitetsbristen på elnätet och öka omställningen till förnybar el måste vi hjälpas åt.

Idag håller många fastigheter på att utvecklas till små lokala energisystem, som kan bli nästintill självförsörjande med hjälp av egenproducerad el och energilager.

Som fastighetsägare kan du vara med och bidra till en minskad klimatpåverkan genom en mer effektiv och hållbar energianvändning.

Med Smartergy tar du steget mot en hållbar och lönsam energiframtid.

Vi erbjuder expertråd och robust teknik för att stärka elkapaciteten, intäkter och besparingar till era fastigheter.

Smart styrning av energilager

Avancerade, investeringsvänliga och självuppdaterande AI-system som överträffar dagens batterilösningar.

Effektiva energitjänster

Vi minskar era investeringskostnader och genererar intäkter, vilket ger kort återbetalningstid och pengar som kan användas till fler investeringar.

Trygg installation och drift

Vi mäter er energikonsumtion över tid och erbjuder det bästa alternativet för er verksamhet.

Våra experter är med er, svarar på frågor och ger er trygg leverans och förståelse från start till driftklar installation.

Vårt driftmotto är ”It just works!

SMARTERGY COMMUNITY

Delta i Smartergy community och få reda på hur andra gjort och vilka fördelar det fått med sig.
Vi börjar med åkerier, taxibolag, politiker och fastighetsägare. Det sker i samarbete med Business Region Göteborg och finansieras av EU.
Vi adderar sen fler verksamheter som behöver effektiv laddinfrastruktur till sig och sina leverantörer.

Vill ni delta i Communityn?