Processindustri

SMARTERGYS KONCEPT

Smartergys koncept tryggar er elförsörjning med överenskommen kapacitet till minsta energilagerstorlek, minskar och jämnar ut effekttoppar och levererar effekt till stödtjänster till Svenska Kraftnät, SVK. Hur? Jo, genom att analysera er energianvändning och skräddarsy ett blandenergilager¹ som styrs med hjälp av AI-prediktering. Ert energilager kan delas med närliggande verksamheter och fastigheter. Ni kommer ingå i ett system av ett antal blandenergilager, vilket gör det möjligt för er att sälja stödtjänster till Svenska kraftnät, som ger er verksamhet ett väsentligt kapitaltillskott.

De avancerade AI-algoritmerna som predikterar och fördelar batteriets funktioner styrs genom vårt verktyg DEEP. DEEP används även för att analysera, optimera och styra fastigheters energikonsumtion med hjälp av AI.

 

¹Skräddarsytt blandenergilager: kombination av energilager med höga och låga C-tal såsom batterier, superkondensatorer, svänghjul, vätgaslager.

supersmart energilager

ökar produktionskapaciteten med 30%

Smartergys energilagringssystem skapar effekthöjning och inkomster omgående, parallellt med ökning av er produktionskapacitet.

  • Analys av energianvändning för ett stadsnära bageri gav att de kunde öka sin produktionskapacitet med 30% med hjälp av Smartergys koncept. De behöver inte flytta, och kan istället utöka personalstyrkan.

Våra experter analyserar er energianvändning snabbt och enkelt innan installation.

  • Ger er trygg elleverans, översikt och kontroll
  • Genom analys av ert energianvändningsmönster beräknar vi lämplig storlek av batteri
  • Genom AI-prediktering minskar vi batteriets storlek med 50% jämfört med  energilager utan AI-prediktering.

Utöver ovanstående sänker vi era investeringskostnader genom Besparings-tjänster och Stödtjänster (inkomster) och adderar batterienheter in i rackskåpen först efter ni har tjänat in kostnaden och behovet växer.

  • Skalbarhet – köper successivt större energilager efter hand de tjänats in.
  • Besparingstjänster och Stödtjänster som ger er besparingar och inkomster.
  • Kort återbetalningstid

Processindustri

”Ett snabbt sätt att öka el- & produktionseffekten i sin verksamhet”

Vi hjälper er att optimera, kontrollera och utöka er kapacitetstillgång så att er processindustri såsom Bageri, Glasbruk, Metallgjuteri, Pappersbruk kan få tryggare elleverans och möjlighet att växa med 30% eller mer. 

Smartergy erbjuder tjänster som gör det möjligt att få högre elkapacitet trots kapacitetsbrist i elnätet, få kontroll över dina energitillgångar, energioptimera din verksamhet och dra nytta av möjligheterna med att erbjuda stödtjänster till Svenska Kraftnät, SVK. Vi erbjuder både rådgivning och tekniska lösningar för att digitalisera och energieffektivisera laddstationsoperatörer, lokala energibolag, processindustri och kommersiella fastigheter eller tillräckligt stora bostadsrätts- och samfällighetsföreningar.

Vill du veta mer?

info@smartergy.se