Processindustri

SMARTERGYS KONCEPT
A-CAP (ASSURED CAPACITY)

A-Cap (Assured Capacity) tryggar er elförsörjning med överenskommen kapacitet till minsta energilagerstorlek, minskar och jämnar ut effekttoppar och levererar effekt till stödtjänster till Svenska Kraftnät, SVK. Hur? Jo, genom att analysera er energianvändning och skräddarsy ett blandenergilager¹ som styrs med hjälp av AI-prediktering. Ert energilager kan delas med närliggande verksamheter och fastigheter. Ni kommer ingå i ett system av ett antal blandenergilager, vilket gör det möjligt för er att sälja stödtjänster till Svenska kraftnät, som ger er verksamhet ett väsentligt kapitaltillskott.

De avancerade AI-algoritmerna som predikterar och fördelar A-Cap’s funktioner styrs genom vårt verktyg DEEP. DEEP används även för att analysera, optimera och styra fastigheters energikonsumtion med hjälp av AI.

 

¹Skräddarsytt blandenergilager: kombination av energilager med höga och låga C-tal såsom batterier, superkondensatorer, svänghjul, vätgaslager.

ökar produktionskapaciteten med 30%

Smartergys A-Cap (Assured Capacity) skapar effekthöjning och inkomster samt ökning av produktionskapaciteten.

  • Analys av energianvändning för ett stadsnära bageri gav att de kunde öka sin produktionskapacitet med 30% med hjälp av A-Cap. De behöver inte flytta, och kan istället utöka personalstyrkan.

A-Cap ger Sverige och Europa överlägset investeringsvänlig kapacitet i rätt nivå i överbelastade elnät.

Våra experter analyserar er energianvändning snabbt och enkelt innan installation.
För att underlätta er start bistår de även som projekteringsstöd vid behov.

  • ger er och era kunder trygg elleverans, översikt och kontroll
  • genom analys av ert energianvändningsmönster beräknar vi lämplig storlek av batteri
  • genom AI-prediktering minskar vi ytterligare batteriets storlek med 50% jämfört med utan AI-prediktering.
  • vi kan därför garantera att ni får ert behov tillgodosett utan att betala för överdimensionerade batterilager.

Utöver ovanstående sänker vi era investeringskostnader genom PaaS-tjänster (Power as a Service) och LEGO-principen (adderar batterienheter efter hand behovet växer, när ni har tjänat in kostnaden)

  • Genom LEGO-principen behöver ni inte köpa större energilager än ni behöver.
  • PaaS  ger er besparingar (peakshaving och köpa el till lägsta dygnspris)
  • och inkomster (stödtjänster)
  • PaaS och LEGO-principen sänker payoff tiden för energilagret markant

Processindustri

Energioptimera er verksamhet

Vi hjälper er att optimera, kontrollera och utöka er kapacitetstillgång så att er processindustri såsom Bageri, Glasbruk, Metallgjuteri, Pappersbruk kan få tryggare elleverans och möjlighet att växa med 30% eller mer. Eller bara utöka och balansera verksamhetens energitillgångar genom solceller, batterier (skräddarsytt blandenergilager¹), undermätning och elbilsladdning med hjälp av AI-teknik och molntjänster.

Smartergy erbjuder tjänster som gör det möjligt att utöka din tillgång till högre elkapacitet, få kontroll över dina energitillgångar, energioptimera din verksamhet och dra nytta av möjligheterna med att erbjuda stödtjänster till Svenska Kraftnät, SVK. Vi erbjuder både rådgivning och tekniska lösningar för att digitalisera och energieffektivisera laddstationsoperatörer, lokala energibolag, processindustri och kommersiella fastigheter eller tillräckligt stora bostadsrätts- och samfällighetsföreningar.

Vill du veta mer?

info@smartergy.se