Smartergy Logo

Elnäts- och energibolag

Hem
Elnät- och energibolag

Elnäts- och energibolag

Smartergy kan göra nytta både lokalt och mot det synkrona elnätet.

Uppgradera din energistrategi med Smartergy – din partner för framtidens energilösningar. 

Med våra tjänster kan ni öka er nätkapacitet, ta kontroll över och stabilisera årets mest belastade dagar.

Kostnadseffektiv

AI-prediktering som minskar batteristorleken med 50% jämfört med utan AI-prediktering.

Hållbart

Dubblering av batteriets livslängd med energilagringsteknik och prediktering.

Dynamisk styrning

Genom vår dynamiska styrning kan energilagret användas både till egen verksamhet och till flex- och stödtjänster, SAMTIDIGT!

Säkerhet

Genom cyber security undviker vi intrång från tredje part och främmande makt.

Smartergy kan optimera elnätskapaciteten i ert distributionsområde

Med Smartergy som aggregator får energibolag nytta av energin,  både till lokala användare, effekthandeln och till Svenska kräftnäts stödtjänster.

Vi hjälper er i enlighet med Ellagen, Kap 3 att optimera, styra och utöka ert elnäts kapacitet.

Ge era abonnenter tryggare elleverans till en lägre kostnad.

Processindustrier kan få rätt abonnemang omgående och växa.

laddstationsoperatörers omsättning kan öka markant.

bostadsrättsfastigheter kan minska sitt effektbehov.

SAMTLIGA KAN SÄNKA SINA EFFEKTPEAKAR BETYDLIGT.

Med Smartergy tar du steget mot en hållbar och lönsam energiframtid.

Vi erbjuder expertråd och robust teknik för att stärka er nätkapacitet och effektivisera styrningen av nätbalansen.

Smart styrning av energilager

Avancerade, investeringsvänliga och självuppdaterande AI-system som överträffar dagens batterilösningar.

Effektiva energitjänster

Vi minskar era investeringskostnader och genererar intäkter, vilket ger kort återbetalningstid och pengar som kan användas till fler investeringar.

Trygg installation och drift

Vi mäter er energikonsumtion över tid och erbjuder det bästa alternativet för er verksamhet.

Våra experter är med er, svarar på frågor och ger er trygg leverans och förståelse från start till driftklar installation.

Vårt driftmotto är ”It just works!