Smartergy Logo

Så säkrar Smartergy svenska företags energitillgång med hjälp av AI

Hem
Så säkrar Smartergy svenska företags energitillgång med hjälp av AI

Så säkrar Smartergy svenska företags energitillgång med hjälp av AI

bild

Smartergy uppmärksammas i Dagens Industri, 20 Februari 2024

– Den här typen av småskalig energilagring är bra på flera sätt. Det hjälper lokalt och ger våra kunder fördelar genom att få sitt eget effektbehov tillgodosett, spara pengar på elräkningen och undvika höga kostnader för effektanvändning. Samtidigt kan de sälja stödtjänster till Svenska Kraftnät enligt Ellagen, kapitel 3. Det här är också bra för industrier och platser med elbils-laddningsstationer eftersom det snabbt kan tillgodose deras behov av elkapacitet utan att behöva vänta länge på att få nya anslutningar eller nätstationer utbyggda.
Det här är bra för alla inblandade, säger Niclas Jarhäll.

  • Plattform för styrning av nya och befintliga batterier.
  • Styrning som sker både för egen verksamhet och för stödtjänster/flextjänster.
  • Styrning som leder till minskad kostnad för ägaren och minskad användning av sällsynta jordartsmetaller genom:
    • Dubblering av batterilivslängden
    • Halvering av batteristorleken

Läs artikeln här:
Så säkrar Smartergy svenska företags energitillgång med hjälp av AI (di.se, 20/2 2024)

Felix2